;

Fascial Layers and the Basic Series - Ida Rolf\'s \'Onion Metaphor\' in the light of Carla Stecco\'s Research

Event Information
Venue: Praha
Price: €580
Location: Praha
Start Time: 12:00:00 AM
Start Date: Jun-07-2024
End Time: 12:00:00 AM
End Date: Jun-09-2024
Event Description

Pod povrchovou vrstvou se v oblasti krku nachází tři hlavní vrstvy fascií:
- první vrstva, kterou tvoří trapezius a strernocleidomastoideus,
- první hluboká vrstva fascií na přední straně páteře, která obsahuje ostatní svaly krku a svaly kolem krčních obratlů,
- hlubší vrstvy fascií, které se nachází před dýchací trubicí (scaleni, svaly jazylky).
Na základě poznatků z Anatomického atlasu fascií profesorky Carly Stecco budeme zkoumat, jak tyto vrstvy pokračují dále do těla a jaký význam mohou mít pro deset sezení Strukturální Integrace.


Underneath the superfiscial fascia there are three main fascial layers in the neck
- the investing layer of the trapezius and SCM
- the prevertebral lamina of deep fascia containing all other neck muscles around the vertebrae
- the pretracheal laminae of deep fascia containing neck muscles in front of the trachea (scalene, hyoid muscles)
Using Prof. Carla Stecco's Fascial Anatomy Atlas we will investigate how these layers travel further down the body and look at the implications these findings may have for the Basic 10 Series.

Comments

Leave a comment

Posted By

user

Ales Urbanczik

Company Name : European Guild for Structural Integration
Member Since March, 2018

Shares

Map location